KONTAKT

ZUBNÍ PRAXE

Zubní centrum Roudenská s.r.o.
Roudenská 31
370 01 České Budějovice
773 982 271
info@zubarceskebudejovice.cz
implantaty-cb.cz

DENTÁLNÍ HYGIENA

Barbora Liebig DiS
Roudenská 31
37001 České Budějovice
773 982 271
info@hygienadentalni.cz
hygienadentalni.cz
Ordinační doba

Pondělí 08:00 – 17:00
Úterý 08:00 – 16:00
Středa 08:00 - 18:00
Čtvrtek 08:00 – 16:00
Pátek 08:00 – 13:00

Stomatochirurgie

Součástí naší praxe je i chirurgická stomatologie, která zahrnuje široké spektrum stomatochirurgických zákroků

  • extrakce zubů či kořenů
  • chirurgické odstranění částečně či zcela neprořezaných zubů moudrosti
  • zavedení implantátů (implantaty-cb.cz)
  • minimplantáty
  • sinus lift (uzavřený, otevřený) + další augmentační postupy a techniky
  • mikrogingivální chirurgie

Implantologie

V naší ordinaci pracujeme s implantačním systémém INNO. Detailní informace jsou vám k dispozici na stránkách www.cowellmedi.cz Cena korejského implantátu INNO je 20 000,- Kč. Tato cena zahrnuje kompletní ošetření, včetně zavedení fixtury, vhojovacího válečku, abutmentu a metalokeramické korunky.

Zubní implantáty jsou titanové šrouby, které se zavedou přímo v čelistní kosti. Implantáty mají speciální povrch, který umožní kosti, aby byl implantát do kosti integrován. Spojení implantátu s protetickou prací je zajištěno pomocí tzv. abutmentu, což je do implantátu šroubem fixovaný čep, který tvoří nosný základ pro protetickou práci.


Implantace má několik fází:
  1. fáze zavedení implantátu (implantaty-cb.cz)
  2. fáze zavedení vhojovacího válečku (za 3 měsíce od zavedení implantátu)
  3. fáze sejmutí otisku a v laboratoři se zhotoví zubní náhrada
  4. fáze odevzdání protetické práce pacientovi

Samotná implantace je poměrně málo invazivní zákrok, provádí se ambulantně v lokální anestezii. Před výkonem zhodnotíme stav v ústech a pořídíme RTG snímek a vypracujeme individuální léčebný plán. Předpokladem úspěšného zákroku je dostatek kvalitní kosti v místě předpokládané implantace.Sinus lift

V případě nedostatku kosti v místě implantace je možné provést tzv. sinus lift Sinus lift je chirurgický zákrok, který je nutno provést při nedostatku kosti v postraních úsecích horní čelisti. Silný úbytek kosti ztěžuje nebo znemožňuje jednoduchou implantaci. Přímým důsledkem je nutnost zvýšit pomocí augmentace (doplnění kosti) dno čelistní dutiny, aby implantát získal dostatečný prostor. Pokud není nutno dodávat kost ve velkém rozsahu, lze toto provést tzv. uzavřeným sinus liftem. Tento zákrok provádíme pomocí Hiossen systému. Kdy k doplnění kosti není nutno otevírat čelistní dutinu ze strany, nekostní granulát vpravíme do požadovaného místa přímo preparační štolou.